Repatriacja (transport zwłok), ekshumacja, kremacja w Mińsku i Białorusi (Belarus). Agencja pogrzebowa "BelRequiem®"
https://repatriation.belrequiem.by/pl.htmlOrganizacja procesu repatriacyjnego (transport zmarłego (zwłok) do ojczyzny)

Niestety, czasem ukończenie drogi życia osoby może odbywać się poza domem. Proces powrotu kochanego do ojczyzny jest często bardzo skomplikowany i długotrwały, ponieważ jest pełen nieznanych formalności obcych państw. Nasza agencja pomoże zorganizować dostawę zmarłego tak szybko i dokładnie, jak to możliwe

Zgadzamy się z ambasadami / konsulatami, zapewniamy niezbędną specjalną kasetę, która spełnia wymogi transportowe wybranego rodzaju transportu, zgadzamy się z firmami transportowymi (lotniczy, kolejowy, automotorowy), przeprowadzamy eskortę i przejście trumny, dostawę do miejsca pożegnania / pogrzeb, organizujemy również proces pochówku (kremacji)

Przybliżony zakres usług, niezbędnych do organizacji przewozu zmarłego:

• zbieranie i przygotowywanie dokumentów wymaganych do wysyłania / odbierania trumny

• (w razie potrzeby) tłumaczenie dokumentów i ich notarialnie 

• interakcja z ambasadami / konsulatami, uzyskanie pozwolenia na wywóz trumien

• interakcja z przyjęciem lub wysłaniem strony (krewni lub ich przedstawiciele, organizacje pogrzebowe kraju przeznaczenia) 

• przygotowanie ciała do transportu, balsamowanie

• zapewnienie trumny, odpowiadającej wszystkim parametrom transportu 

• rozwiązanie wszystkich kwestii z firmami transportowymi

• formowanie pakietu dokumentów, towarzyszących trumnie

• Rezerwacja wybranego rodzaju transportu

• procedur rejestracji i załadunku lub spotkania trumny 

O nas 

Agencja pogrzebowa "BelRequiem®"


MOŻESZ ZOSTAWIĆ SWOJĄ OPINIĘ NA

Agencja pogrzebowe „BelRequiem®” zajmuje się kompleksową organizacją pogrzebu na terytorium Mińsk i Mińsk regionie od 2003 roku. Jedną z działań agencji jest organizacja procesu repatriacji zmarłego z Republiki Białoruś i odbiór trumny na terytorium Republiki Białoruś.Agencja pogrzebowa "BelRequiem®" jest specjalnie opracowaną marką (znakiem towarowym, znakiem usługowym), używanym do opisywania działalności pogrzebowej i dostarczania powiązanych towarów i usług.


BelRequiem® jest oficjalnie zarejestrowanym znakiem towarowym (znakiem usługowym) (certyfikat nr 24384 wydany przez Krajowe Centrum Własności Intelektualnej Republiki Białoruś, ważny od 17.09.2004).

Obecnie, używając nazwy „Agencja pogrzebowa "BelRequiem®"” ma prawo tylko następujące organizacje (do pracy w branży pogrzebowej):


1. Przedsiębiorca indywidualny Amialishka Alena, zaświadczenie o rejestracji państwowej nr 101294908, wydane 12.03.2003 Przez Centralny Komitet Doradczy RIC, Mińsk. Rachunek rozliczeniowy BY27BLBB30130101294908001001 w Dyrekcji OJSC "Belinvestbank" w Mińsku i w rejonie mińskim, Minsk, ulica Collectornaya, 11, kod BLBBBY2X.


2. Przedsiębiorstwo prywatne "Prius-Ultima", zaświadczenie o rejestracji państwowej nr 190919335, wydane w dniu 18.12.2007 r. Przez Centralny Komitet Doradczy RIC, Mińsk. Rachunek rozliczeniowy BY28BLBB30120190919335001001 w Dyrekcji OJSC "Belinvestbank" w Mińsku i regionie mińskim, Mińsk, ulica Collectornaya, 11, kod BLBBBY2X.


Dyrektor agencji pogrzebowej "BelRequiem®" Dzmitry Hashko.